+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / ANALJEZİK ETKİ

 ENTONOX® eşit oranda nitröz oksit ve oksijen içeren gaz formunda bir analjeziktir. Beyaz ve mavi şeritleri olan silindirler içerisinde tedarik edilir. Gaz 137 bar veya 217 bar basınçta bulunur ve bir integral veya eksternal basınç regülatörü aracılığıyla tahliye vanasına silindirin bağlanması ile hastaya uygulanır. Hasta gazı kendi kendine, uygun bir sağlık bakım uzmanın denetimi altında bir tahliye valfine yerleştirilmiş yüz maskesi veya ağızlık yoluyla uygulayacaktır.

 

ENTONOX nasıl çalışır

 ENTONOX yaygın bir şekilde kullanılan analjezik ajandır fakat etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. ENTONOX’un beyin ve omurulikteki ağrı merkezleri etki gösterdiği, opiyoid peptitler ve seratonin gibi endojen nörotransmitterlerin salınımı ve bazı opiyoid reseptörlerin aktivasyonu ile ilişkili olduğu bilinmektedir. N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin nitröz oksit ile inhibe edildiği bilinmektedir ve NMDA reseptörleri ağrı ve öfori gibi duyguları kontrol eden birçok CNS yolaklarıyla ilişkilidir. Nitröz oksitin anestezik etkilerinin birçoğu halen bilinmemesine rağmen bu gazın analjezik etkisine dair bildiklerimiz giderek artmaktadır.

 Maze ve arkadaşları, ENTONOX’un orta beyindeki peri-aquaduktal gri alandaki opiyoid peptidlerin salınımına bağlı olarak aşağı inen nöradrenerjik yolakları aktive ederek etki gösterdiğini öne sürmüştür. Bu inen yolakların spinal kordun dorsal boynuzundaki alfa-2 adreneseptörlerin aktive edilmesiyle ağrıyı modüle ettikleri düşünülmektedir. Nitröz oksidin fiziksel özellikleri (yani kan/gaz çözünürlüğü) sayesinde ENTONOX çok hızlı etki gösterir ve gaz solunduktan sonraki 2-3 dakika içerisinde maksimuma ulaşır.

 

Hızlı iyileşme

ENTONOX’un etkileri çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılır. ENTONOX inhalasyonu durdurulduktan sonra arteryal konsantrasyonu 30 saniye içerisinde düşer. Çalışmalar 30 dakikalık maruziyetten sonra psikomotor iyileşme göstermiştir. Bu 50 nitröz oksit kullanılan HPRU medikal araştırma merkezindeki bir klinik çalışmada gösterilmiştir. Zacny ve arkadaşlarının çalışmasında 30 dakika nitröz oksit solutulan bireylerde 5 ila 15 dakika içerisinde sübjektif tam iyileşme hissinin ortaya çıktığı görülmüştür.

 Martin ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, fleksibil sigmoideskopi taramaları sırasında kullanılması sonrası simüle edilmiş araba sürme becerisi üzerinde ENTONOX’un etkisini değerlendirmek için ilaçlara bağlı araba sürme becersi bozukuluğunun tespitinde en duyarlı testi göstermek için bir teknik kullanılmıştır. Bu uygulama için kullanıldığı zaman ENTONOX’un araba sürme becerisini etkilemediği sonucuna varmışlardır.  ENTONOX uygulanmasından sadece 30 dakika sonra hasta araba kullanarak kendi evine gidebilir, sağlık bakım uzmanın hastanın araba kullanma konusundaki yargılarını ortadan kaldırır ve hasta araba kullanabilecek kadar iyi hissettiğini kabul eder.