+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / DİĞER SİSTEMLER

 

Solunum Sistemi

 

ENTONOX’un solunum üzerindeki etkisi çok azdır. Solunum hızındaki küçük bir artış ile kompanse edilen tidal volümde küçük bir azalmaya neden olur. Bu değişimlerin kombine etkisi kan karbon dioksit (CO2) düzeylerinde bir değişime neden olmadan dakika ventilasyonda genellikle hafif bir artış sağlar. Difüzyon hipoksisi, anestezide nitröz oksit inhale edildikten sonra ortaya çıkabilen bir fenomendir. Nitröz oksit vücutta nitrojenin difüze olmasından daha hızlı yayılım göstereceği için akciğerdeki oksijen içeriğinde seyrelmeye ve arteryal oksijen düzeyleri ve satürasyonunda bir azalmaya neden olur. Wilkins ve arkadaşları ile Einarsson ve arkadaşları, ENTONOX kullanımının arteryal desaturasyona neden olmadığını ancak hiperventilasyon ortya çıkardığını göstermiştir (arteryal CO2 azalması ve azalmış ventilatuar kuvvet ile hiperventilasyon).

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) veya kemoreseptör duyarlılığı/fonksiyonunu bozan diğer durumlara sahip olduğu bilinen hastalarda ENTONOX kullanılmadan önce dikkatli olunmalıdır. Bunun nedeni ENTONOX’un içerdiği oksijen miktarı göreceli olarak daha yüksek bir konsantrasyona sahip olması ve solunum baskılanması ile PaCO2 artışına neden olabililmesidir.


Gastrointestinal Sistem

 

Gastrointestinal prosedürlerde ENTONOX’un güvenli olduğu gösterilmiştir. Kolonoskopi işleminde analjezi için ENTONOX kullanılmasını içeren çalışmalarda, bağırsak fonksiyonunda önemli değişimler olmadığı bildirilmiştir. Krogh ve arkadaşları büyük kolon cerrahilerinde nitröz oksit kullanılmasının bağırsak distansiyonunu kötüleştirmediğini fakat postoperatif bulantı ve kusmayı arttırdığını, postoperatif ileusu etkilemediğini ve anastamoz tutmama oranını arttırmadığını göstermiştir. Daha sonraki iki randomize çalışmada da abdominal cerrahi öncesi veya sonrasında nitröz oksit kullanımının bağırsak fonksiyonunu etkilemediğini göstermiştir.

 

ENTONOX ve nitröz oksitin bağırsak üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Kolonoskopi ve endoskopi sırasında sedasyon amacıyla kullanılmasının güvenli olduğu kabul edilmiştir.