+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / GÜVENLİK VE ETKİNLİK

Analjezi düzeyi opiyatların etkileri ile karşılaştırılmıştır. Chapman ve arkadaşları nitröz oksidin 15 mg subkütanöz morfin ile aynı düzeyde ağrı giderme etkisine sahip olduğunu bulmuştur ve Dundee ve Moore 50 nitröz oksidin (ENTONOX ® ) 100 mg pethidine eş değer olduğuınu göstermiştir.  

Nitröz oksitin düşük yağ çözünürlüğü vücutta büyük ölçülerde birikmez. Buna ek olarak nitröz oksit vücutta metabolize edilmez ve tamamen akciğerler tarafından elimine edilir.

ENTONOX’un farmakolojik profili gerektiği zaman çok hızlı bir şekilde geri döndürülebilen potent, erken başlangıçlı analjezi sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etkinin hızlı bir şekilde geri döndürülebilmesi diğer tüm analjezik maddeler ile kıyaslandığında büyük avantaj sağlar ve ağrı giderilmesi için kombinasyon halinde kullanıldığında, diğer ajanların (örneğin morfin, petidin) daha düşük dozlarda kullanılmasını sağlar; bu sayede bu ilaçlarla ilişkili ciddi yan etkilerin görülme sıklığını azaltır.

Morfin türervleri ve/veya benzodiazapinler gibi santral etkili antidepresan ilaçlar kullanan hastalarda eşzamanlı ENTONOX uygulanması sedasyon artışına neden olabilir ve dolayısıyla solunum, dolaşım ve koruyucu refleksler üzerinde etkileri olabilir. Bu hastalarda ENTONOX kullanılacak ise uygun bir şekilde eğitilmiş personelin gözetiminde  gerçekleştirişmesi gereklidir.