+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / NİTRİK OKSİT ENDİKASYONLARI

 

NİTRİK OKSİT ENDİKASYONLARI

Yenidoğan ın solunum yetmezliği    (yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu, mekonyum aspirasyonu, pnömoni, respiratuvar distress sendomu)

Pulmoner hipertansiyonlu veya pulmoner hipertansif kriz riski bulunan     olgularda uygulanan konjenital kalp cerrahisi sonrası

Kronik pulmoner  trombo emboli olgularında uygulanan pulmoner  trombo endarterektomi sonrası Akciğer transplantasyonu

Sağ kalp yetersizliği riski bulunan pulmoner hipertansiyonlu kalp transplantasyonu olguları Sol ventrikül destek cihazı takılan kalp yetersizliği olgularında sağ kalp yetersizliğini önleme ve pulmoner hipertansiyonun tedavisinde

Ciddi pulmoner hipertansiyonu bulunan sağ kalp yetersizliği riski mevcut kalp kapak hastaları