+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / ÖZETLE ENTANOX

 Özet                                                                                    

 

 Nitröz oksit ve ENTONOX ® ağrı giderilmesi, sedasyon ve anestezi için 40 yıldan daha uzun bir süredir yaygın olarak kullanılmaktadır. Milyonlarca hasta herhangi ciddi bir yan etki veya advers olay bildirilmeden tedavi edilmiştir. ENTONOX’un etkileri hızlıır. Sadece üç – dört nefes sonra etkileri hissedilir ve sadece iki ila üç dakika sonra maksimum düzeye ulaşır. Aynı zamanda etkiler, ENTONOX kesildikten sonra ve hatta 30 dakika sonra rezidüel etkilerin görünmesinin zor olduğu hassas psikometrik testlerde bile hızla ortadan kalkar. Hasta ENTONOX uygulanması kesildikten 30 dakika sonra, bir sağlık bakım uzmanı hastaları bunun için yeterli gördüğünde ve hasta da bunu yapabileceğini kabul ettikten sonra evine araba kullanarak evine gidebilir.

Eş zamanlı olarak başka ilaçlar verilen bir hastada ENTONOX uygulanırken ekstradan dikkatli olunmalıdır.


Hastaların hastane öncesi, acil ve hastane yönetimlerinde önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen, hastaların ağrı giderilmesi halen unutulmaktadır veya yeterli düzeyde sağlanmamaktadır. Bunlara ek olarak, hastanın sahip olduğu veya yardım isteyen birinin bu çağrısını göz ardı etmek zordur.

 

 

 

Optimal analjezik hızlı etki başlangıçlı, kısa süreli, çok az yan etkiye sahip olmalıdır  ve önemli advers reaksiyona neden olmamalıdır. 1776’dan bu yana bilinen nitröz oksit, ENTONOX, belki de ideali karşılamaya en çok yaklaşan ilaçtır.

 

BK ve Irlanda ENTONOX Ürün Özelliklerinin ÖZETİ’nin tam kopyası www.bochealtcare.co.uk ve www.bochealtcare.ie adresindeki Medikal Gaz Bilgi Formları içerisinde mevcuttur. Ayrıca kopyalar MHRA (www.gov.uk) ve HPRA (www.hpra.ie) adreslerinden elde edilebilir.