Entonox Gazı

Bu sayfa'da Entonox Gazı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

entonox veteran Gas

entonox-gazi-sem

Entonox Gazı

Bu sayfa’da Entonox Gazı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Product Description

ENTONOX GAZI

ENTONOX nitröz oksit/oksijen karışımı, bilinç kaybına neden olmadan nitröz oksidin ağrı kesici özelliği ile ek oksijenin faydalarını sunar. Doğumdan ağrılı prosedürlere kadar çeşitli klinik durumlarda akut, kısa süreli ağrı giderilmesi için yaygın olarak kullanılan bir analjeziktir.

ENTONOX çok hızlı etki başlangıcına sahip güçlü bir analjeziktir ve vücuttan hızlı bir şekilde atılır. Doğumhanelerde, hastanelerde ve ambulans hizmetlerinde yaygın olarak kullanılır. Kaçınılmaz olarak ağrı ile ilişkili olan kısa süreli prosedürler için özel olarak kullanılır ve bunlar aşağıdakileri kapsar (ancak bunlar ile sınırlı değildir):

 • Akut travma
 • Diş çekimi veya diş hekimliğindeki diğer kısa prosedürler
 • Yara ve yanık pansumanı, yara debridmanı ve dikiş atılması
 • Kırık ve eklem yerleştirilmesi
 • Kolonoskopi
 • Damar yolu açılması veya kan alınması
 • Doğum sancısı

Entonox Gazı şema

Faydaları

ENTONOX %50 nitröz oksit ve %50 oksijen içeren kullanıma hazır tıbbi gaz karışımıdır ve hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde kısa süreli ağrı giderilmesini sağlar. Önemli özellikleri şunlardır:

 • Öngörülebilir ve güvenilir analjezi,
 • Bilinç kaybına neden olmadan etkin ağrı giderilmesi ve sedatif etki
 • Hızlı başlangıç ve kısa süreli etki; tedavi süresini azaltarak ve hasta geri dönmesini arttırarak tasarruf elde edilmesini sağlayabilir,
 • Hasta anksiyetisini azaltmaya yardımcı özellikler
 • Kolay, öz-düzenlemeli uygulama
 • Minimal yan etki

Kontraendikasyonlar

ENTONOX’un kontraendike olduğu birkaç durum vardır. Örneğin yakın zamanda gaz kabarcık insersiyonu ile ilişkili göz cerrahisi geçirmiş hastalarda ENTONOX kullanılmamalıdır. Bunun nedeni nitröz oksidin kabarcığın içine difüze olma riskinin olması ve bu kabarcığı şişirerek patlamasına neden olma ihtimalinin bulunmasıdır.

ENTONOX ayrıca kafa içi basıncında bir artışa neden olabilir, bu nedenle kafa travmalı olgularda kullanılmamalıdır. Vücudunda hava sıkışması olan ve genişlemesi tehlikeli olabilecek herhangi bir duruma sahip hastalarda asla kullanılmamalıdır.

Vücutta hava sıkışmasının olabileceği örnekler:

 • Pnömotoraks
 • Abdominal distansiyon
 • İntestinal obstrüksiyon şüphesi
 • Büllöz amfizem
 • Orta kulak prosedürleri
 • Yeni bir dalıştan sonra

Bunlara ek olarak maksillo-fasyal yaralanmaları gibi gazın iletilmesini sağlayan ekipmanların etkili kullanılmasının mümkün olmadığı hastalarda, bilinç bozukluğu olan hastalarda, sedasyonda veya intoksikasyonda da kullanımından kaçınılmalıdır.

ENTONOX toplam 24 saatten daha uzun bir süre veya 4 günde birden daha uzun kullanıldığı zaman, hemotolojik takip ile yakın klinik gözetim ile birlikte kullanılmalıdır. Bunun nedeni duyarlı hastalarda B12 vitamin eksikliğine neden olabilmesidir (genellikle gazın uzun süreli kullanımı ile ilişkilidir veya önceden var olan bir eksiklik vardır). Uzun süreli inhalasyon aynı zamanda ağız kuruluğuna ve rahatsızlığa neden olabilir.


Orya Medikal Logo

Önemsiyoruz, Yapabiliriz.
Orya Medikal Logo

Önemsiyoruz, Yapabiliriz
0216 383 26 76


ORYA MEDİKAL

ORYA MEDİKAL şirketimiz 2007 yılında Sağlık sektöründe kardoloji,kalp-damar ve yeni doğan bölümleriyle ilgili hizmet vermeye başlamiş olup,sektörun ihtiyacı olan sipesifik ürünleri üretmek ve hizmet vermeyi prensip edinmiştir.
Bu sitenin Web Tasarım işlemleri Türk Web Tarafından gerçekleştirilmektedir.Bu sitenin Web Tasarım işlemleri Türk Web Tarafından gerçekleştirilmektedir.